Aktualny utwór

Tytuł

Artysta


skoda

Strona: 2

Pracując nad najnowszymi modelami, ŠKODA stale dąży do zwiększania udziału materiałów, które pochodzą z recyklingu. Jako że podlegają one takim samym wymaganiom dotyczącym jakości i wytrzymałości, jak pozostałe tworzywa, ich wprowadzenie do użytkowania poprzedza seria szeroko zakrojonych badań. Takie działania mają wymierną wartość, ponieważ prowadzą do redukcji zanieczyszczeń i zmniejszania emisji dwutlenku węgla. Wykorzystanie w […]